Προς λύση ο γόρδιος δεσμός των C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας


Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου με θέμα την προμήθεια των 12 αεροσκαφών C-27J Spartan από τη Πολεμική Αεροπορία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι η περαιτέρω υλοποίηση της σύμβασης προϋποθέτει την τροποποίησή της (No 3) σε ό,τι αφορά στην παράδοση των τεσσάρων (4) τελευταίων Α/Φ, για τα οποία ο Προμηθευτής δεν μπορεί να παράσχει προς το παρόν πιστοποιητικό Στρατιωτικού Τύπου (Military Type Certificate) για το σύστημα ανεφοδιασμού εν πτήσει, λόγω έλλειψης κατάλληλου Α/Φ (τάνκερ) για την εκτέλεση των σχετικών δοκιμών, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη δρομολόγηση ενεργειών για την οριστικοποίηση θεμάτων τεχνικής φύσεως τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των Α/Φ.

Πρόσφατα ο προμηθευτής προσκόμισε πιστοποιητικά κυριότητας και έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης όλων των θεμάτων της προτεινόμενης τροποποίησης της σύμβασης προκειμένου να αποδοθεί στην ΠΑ, το ταχύτερο δυνατό, ένα πλήρη αξιόπιστο σύστημα αερομεταφορών, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που είχαν τεθεί και στους συμβατικούς όρους.
Σε ό,τι αφορά στη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης (FOS), η οποία είναι ανεξάρτητη της κύριας σύμβασης, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη σύναψή της σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αμυντικού υλικού.
Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιαν. 2003 υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ και της εταιρείας Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems (LMATTS) η σύμβαση 004Γ/03 ύψους 272.720.603 $ που αφορά στην προμήθεια 12 μεταφορικών Α/Φ C-27J (8 βασικής διαμόρφωσης και 4 με δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει) καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού, ανταλλακτικών, παροχής εκπαίδευσης και υπηρεσιών για την υποστήριξη των Α/Φ. Η σύμβαση ενεργοποιήθηκε στις 8 Αυγ. 2003.
Με την τροποποίηση Νο 1 της σύμβασης (22 Δεκ. 03) έγινε προμήθεια και εγκατάσταση συλλογών προστασίας στα 12 Α/Φ αυξάνοντας το κόστος της σύμβασης κατά 430.188$. Με την τροποποίηση Νο 2 έγινε αναθεώρηση των συνθέσεων των υλικών αρχικής υποστήριξης και επίγειου εξοπλισμού και των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και προέκυψε πίστωση αξίας 664.912$.
Έως σήμερα  έχουν παραληφθεί με σημαντικές καθυστερήσεις τα οκτώ (8) πρώτα Α/Φ και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού – ανταλλακτικών – υπηρεσιών υποστήριξης και έχουν εκτελεστεί συνολικά πληρωμές ύψους 198.290.384$. Το ποσό των πληρωμών προκύπτει συνυπολογίζοντας την καταβολή προκαταβολής 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, την παρακράτηση ποσού λόγω αποκλίσεων – ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών κατά την παραλαβή –η οποία από τα περί 36.000.000 $ που ήταν αρχικά έχει απομειωθεί σταδιακά σε 10.210.489$ με την αποκατάσταση παρατηρήσεων από τον Προμηθευτή– και τέλος την επιβολή κυρώσεων λόγω καθυστερημένων παραδόσεων ύψους  11.796.568$.
Σημειώνεται ότι τα αεροσκάφη που ανήκουν στη 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών “Πήγασος” είχαν παρουσιάσει προβλήματα στεγανοποίησης κατά το παρελθόν.