Ἀναζητεῖται σπόνσορας γιὰ τὴν παρέλαση


Αναζητείται σπόνσορας για την παρέλαση
Ματαιώνονται καθιερωμένες δεξιώσεις γιὰ λόγους οἰκονομίας

Σὲ ἀναζήτηση σπόνσορα καὶ χορηγοῦ γιὰ τὴ διοργάνωση ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ τῶν καθιερωμένων δεξιώσεων γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου στὶς ἀνὰ τὸν κόσμο πρεσβεῖες καὶ προξενεῖα εἶναι οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες, καθὼς φέτος τὸ ΥΠΕΞ δὲν ἀπαγόρευσε ὅπως πέρυσι τὸν ἑορτασμό, ἀλλὰ δὲν ἐγκρίνει καμία δαπάνη γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις.

Ὅπως δημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα τὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς» πέρυσι τὸ ΥΠΕΞ μὲ ἐγκύκλιό του πρὸς ὅλες τὶς διπλωματικὲς ἀρχὲς στὸ ἐξωτερικὸ ἐπέβαλε τὴ ματαίωση τῶν καθιερωμένων δεξιώσεων γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο γιὰ λόγους οἰκονομίας καὶ μάλιστα εἶχε ἀπαντήσει ἀρνητικὰ στὰ αἰτήματα τῶν διπλωματῶν γιὰ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων μὲ χορηγία Ἑλλήνων ὁμογενῶν.

Στὴν ἐγκύκλιο ποὺ ἔστειλε φέτος ὁ ΣΤ' γενικὸς διευθυντὴς πρέσβης, Γ. Παΐζης, ἀφήνει στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τοῦ κάθε ἐπικεφαλῆς διπλωματικῆς ἀρχῆς τὸ ἐὰν θὰ παραθέσει τὴν καθιερωμένη δεξίωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο, διευκρινίζοντας ὅμως ὅτι...

 δὲν πρόκειται νὰ ἐγκριθεῖ κανένα πρόσθετο κονδύλι.

Ἡ φετινὴ ἐγκύκλιος δὲν ἀπαγορεύει, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περσινή, τὴ διοργάνωση τῆς δεξίωσης, ἐφόσον ὅμως ἐξευρεθοῦν ἄλλοι πόροι, στέλνοντας ἔτσι τὸ μήνυμα γιὰ ἀναζήτηση χορηγιῶν ποὺ θὰ καλύψουν τὰ ἔξοδα τῆς συγκεκριμένης ἐκδήλωσης, μία καὶ τὰ ἔξοδα παράστασης μετὰ τὶς περικοπὲς δὲν ὑπερβαίνουν γιὰ μεγάλα προξενεῖα τὰ 180 εὐρὼ τὸν μήνα.

Περικοπὲς ἐξόδων
Σὲ χῶρες μὲ μεγάλη ὁμογένεια εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ βρεθοῦν χορηγοὶ γιὰ τὴν ἐκδήλωση, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες, ποὺ γιὰ δεύτερη φορὰ φέτος ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία δὲν θὰ τιμήσει τὴν ἐθνικὴ γιορτὴ λόγω οἰκονομικῶν προβλημάτων.

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ κεντρικὴ ὑπηρεσία ἀντιμετωπίζει τὸν ἑορτασμὸ τῆς 25ης Μαρτίου δὲν ἔχει μόνο συμβολικὴ διάσταση, ἀλλὰ ἀφορᾶ καὶ τὴν ἴδια τὴν ἄσκηση ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ προβολῆς τῆς εἰκόνας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό.
ΠΗΓΗ:newsbeast.gr