Σχόλιο ἀναγνώστη γιὰ τὴν σημερινὴ συγκέντρωση κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ ΠολίτηΣυμφωνοῦμε ἀπολύτως μαζί του καὶ τὸ δημοσιεύουμε γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε τὶς θέσεις μας

ΜΙΑ ἀκόμη φορᾶ,  περιθωριακὰ ἄτομα ΚΑΠΕΛΩΝΟΥΝ μία συγκέντρωση ποὺ εἶχε ὅλα τὰ προσόντα νὰ εἶναι ΜΑΖΙΚΗ. Διάφορες σέκτες παλαιοημερολογητῶν (καὶ οἱ ἴδιοι δὲν ξέρουν πόσοι εἶναι ἀφοῦ καθένας τοὺς αὐτοανακηρύσσεται ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἔχουν καμιὰ 10 ἀρχιεπισκόπους) μιλοῦσαν διαρκῶς γιὰ "χαράγματα" καὶ "666".
Μὲ ἐξαίρεση κάποιους ἀκροδεξιοὺς καὶ κάποιους δωδεκαθεϊστὲς (ναὶ ἦρθαν κ μὲ τὶς σημαῖες τοὺς) ὁ κόσμος ποὺ προσερχόταν καὶ ἔβλεπε τὸ κλίμα ἀποχωροῦσε ἀπογοητευμένος  (ἔμεναν κυρίως οἱ παλαιοημερολογῆτες ποὺ εἶχαν ἔρθει μὲ ποῦλμαν ἀπὸ ὅλη τὴν Β.Ἑλλάδα) Ἡ συγκέντρωση αὐτὴ διαφημιζόταν ὡς Συγκέντρωση ἐνάντια στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μὲ φυλλάδια καί βιντεάκια ποὺ δὲν εἶχαν οὔτε λέξη γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους - ὄχι ὅτι δὲν ὑπάρχουν κ αὐτοί, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ πεισθεῖ ὁ καθένας.

Συμμετεῖχα μαζὶ μὲ ἀρκετοὺς φίλους μου στὴν συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Γράψαμε ὁμιλίες. Μοιράσαμε τὰ φυλλάδια τὰ ὁποῖα πληρώναμε οἱ ἴδιοι σὲ δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα. Βάλαμε ἀεροπανὸ στὶς ἀερογέφυρες. Βγάλαμε τὴν κοινὴ ἀνάρτηση δεκάδες ἱστολόγια. Γιὰ νὰ διαπιστώσουμε παραμονὴ τῆς συγκέντρωσης (ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα) ὅτι ἦταν ὅλα προγραμματισμένα νὰ καπελωθοῦν ἀπὸ παλαιοημερολογῆτες. Κάτι ποὺ ἀνάγκασε τὸν μητροπολίτη Ἄνθιμο νὰ ἀποσύρει τὸν χαιρετισμὸ καί τὸν ἐκπρόσωπό του (ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ συμπορεύεται μὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν τόσο ἐκκλησιαστικὰ ὅσο καὶ δικαστικὰ καταδικασθεῖ ὅτι παράνομα φέρουν θρησκευτικοὺς τίτλους).
Τὴν ἑπόμενη φορᾶ ποὺ....

 θὰ μᾶς βάλετε νὰ στηρίξουμε κάτι νὰ μᾶς ΠΕΙΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ποιοὶ εἶστε καὶ τί σκοπὸ ἔχετε.

ΚΡΙΜΑ, γιατί ἕνα θέμα ποὺ εἶναι τόσο σημαντικὸ γιὰ τὸν καθένα μας, (τὰ ἀτομικά μας δικαιώματα ποὺ ἀπειλοῦνται μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα), ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ἀπὸ μικρὲς μερίδες γραφικῶν ποὺ ἐπιμένουν νὰ ξεγελᾶνε τὸν κόσμο μὲ φυλλάδια, βίντεο κλπ ποὺ συγκινοῦν τὸν καθένα εὐαισθητοποιημένο πολίτη καὶ στὴν πράξη ἐπιμένουν στὸν περιθωριακό τους μονόλογο.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν μερικὰ πράγματα καὶ νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ ὕποπτος ρόλος ὁρισμένων ἀτόμων.
Γιατί ἡ "βλακεία" ὁρισμένων εἶναι ἀρκετὰ ΥΠΟΠΤΗ.

Τὰ ἴδια ἄτομα περιθωριοποιοῦν ξανὰ κ ξανὰ ἐθνικοὺς καὶ λοιποὺς ἀγῶνες. Φτάνει πιὰ, ἡ προβοκάτσια θὰ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ!
Σύντομα θὰ ἀνεβεῖ ἀνάρτηση στὸ ἰστολόγιο Ἀντιπαρακμὴ
Μαχητὴς Θεσσαλονίκης