Αφιερωμένο στούς Έλληνες ναυτικούς που οργώνουν τις θάλασσες...