Ἀστυνομικὸς τῆς ὁμάδας ΔΙΑΣ:"Βλέπουμε στὸ δρόμο ἀνθρώπους νὰ μᾶς σταυρώνουνε"