Με Αρετή και Τόλμη, 28 Μαρτίου 2011


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
190 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
Εντυπωσιακή Στρατιωτική Παρέλαση
«Πειρατές» σε ελληνικά … Στούκας!
Φως στην άγνωστη Μοίρα Βομβαρδιστικών Καθέτου Εφορμήσεως
Ανοικτά και το απόγευμα τα στρατιωτικά νοσοκομεία
Και πολίτες θα μπορούν να νοσηλεύονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία.

ΑΠΟ:http://armyalert.blogspot.com