Μητροπολίτης Ἄνθιμος γιὰ τὸ σκοπιανὸ καὶ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ 1821 (βίντεο)


Κυριακή του ἀσώτου χθες καὶ ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νόημα τῆς γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀναφέρθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ στὰ ἐθνικὰ θέματα, τὸ Μακεδονικό, τὴν κρίση ἀξιῶν, τὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν ἐπανάσταση τοῦ ’21. Εὐχήθηκε μάλιστα νὰ διατηροῦν οἱ Ἕλληνες ἀκμαῖο τὸ θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικό τους φρόνημα.  «Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ ἀξιώνει νὰ διατηροῦμε ἀκμαῖο καὶ γενναῖο φρόνημα ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀκμαῖο καὶ δυνατὸ φρόνημα ὡς Ἕλληνες πολίτες» σημείωσε χαρακτηριστικὰ ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προτρέποντας τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν παύσουν στιγμὴ νὰ ἀγαποῦν, νὰ προστατεύουν καὶ νὰ στηρίζουν τὴν πατρίδα «γιατί εἶναι τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας ἐπὶ τῆς γὴς» ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά.  

Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου καὶ ἡ μετάνοια

Ὁ κ. Ἄνθιμος ἀρχικὰ ἀναφέρθηκε στὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου σημειώνοντας ὅτι «πρέπει νὰ ἔχουμε συναίσθηση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό μας διότι ὅπως λέει ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει κανένας στὸν κόσμο καὶ θὰ ζήσει ἔστω καὶ λίγο καὶ δὲν θὰ ἁμαρτήσει. Ἄρα ὅλοι μετέχουμε τῆς ἁμαρτίας καὶ ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας καὶ ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὸν Πατέρα καὶ ὁμολογίας ὁμοίας μὲ ἐκείνη τοῦ ἀσώτου υἱοῦ ΄΄Πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἶμαι παιδί σου συγχώρεσε μὲ ἐλέησε μὲ εὐλόγησε μέ΄΄. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμά μας, αὐτὸ εἶναι τὸ δίδαγμά μας καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς».
  
Καὶ συνέχισε λέγοντας «αὐτὰ ποὺ περνᾶμε ὅλοι δὲν δείχνουν ὅτι χρειάζεται μετάνοια. Ἀλλὰ βλέπετε ποιὸ εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς ἐποχῆς μας, λέμε καὶ κάνουμε ὅ, τί εἶναι δυνατὸ νὰ κάνουμε ἀκόμη καὶ τὸ νὰ προσφεύγουμε ἱκέτες στοὺς ξένους στοὺς ὁποίους χρωστᾶμε γιὰ νὰ.....
Ακολουθεί το χθεσινό κήρυγμα σε βίντεο...


 δοῦμε πὼς θὰ τοὺς ἐπιστρέψουμε τὰ χρήματα  καὶ ποτὲ δὲν μιλᾶμε γιὰ μετάνοια, γιατί ἔχει ἀλλοιωθεῖ τὸ φρόνημα τῶν ἀνθρώπων σήμερα.

Ὅλων, ὄχι μόνο τῶν ἡγετῶν, ὅλων. Ὅπως εἶναι ἡ πυραμίδα ἀπὸ τῆς κορυφῆς μέχρι τῆς βάσεως. Δὲν θέλουμε νὰ ὁμολογήσουμε, δὲν θέλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ἀκόμα καὶ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ποὺ κάνουμε ὄχι νὰ ὁμολογήσουμε καὶ νὰ ποῦμε ΄΄ἥμαρτον Κύριε ἐνώπιόν σου΄΄. Δὲν τὸ λέμε σήμερα. Κάποιες ψυχὲς ποὺ τὸ λένε χαίρεται ὁ Οὐρανός».

Τὸ Μακεδονικὸ καὶ τὰ τραγικὰ ψεύδη τῆς Ἱστορίας

Ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὅπως κάνει σχεδὸν σὲ κάθε κυριακάτικο κήρυγμα, ἀναφέρθηκε καὶ στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖο χαρακτήρισε  «καυτὸ καὶ ζέον».  Ὑποστήριξε, μὲ ἀφορμὴ ἔκθεση Βυζαντινῆς τέχνης ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴ γειτονικὴ χώρα στὴν Οὐτρέχτη τῆς Ὀλλανδίας, ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν Σκοπίων ἐπιχειρεῖ συστηματικὰ νὰ ἀλλοιώσει τὴν πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς περιοχῆς, καθὼς ὅπως σημείωσε «πρόκειται γιὰ πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴ διάρκεια τόσων αἰώνων  καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἀκμὴ τοῦ Βυζαντίου».

Χαρακτήρισε δὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ καλλιεργοῦνται ἐντός του γειτονικοῦ κράτους ὡς «ἔντονη διαρκῆ, σατανικὴ καὶ ἐπίμονη προπαγάνδα σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας». Ζήτησε, μάλιστα, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἐγρήγορση καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ ἐπίκεινται ἐντός του ἔτους μὲ τὴ συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴ διευθέτηση τοῦ ζητήματος.

Τὸ 1821 καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα

Ὁ κ. Ἄνθιμος γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἄσκησε κριτικὴ στὸν τρόπο παρουσίασης τῆς Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης μέσα ἀπὸ τὸ γνωστὸ τηλεοπτικὸ ντοκιμαντὲρ λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι ὑπάρχει ἀπόπειρα νὰ τροποποιηθεῖ καὶ νὰ νοθευθεῖ τὸ ἰδεολογικὸ περιεχόμενο τοῦ ’21. Μὲ ἀφορμὴ τὸ σχετικὸ τηλεοπτικὸ ντοκιμαντὲρ ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μίλησε ἀπὸ ἄμβωνος γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ μέλους τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας Ἀρχιμανδρίτη Ἄνθιμου Γαζή.

Τέλος, ἀπευθυνόμενος στὸ ποίμνιο εὐχήθηκε «Ὁ Θεὸς νὰ ἀξιώνει νὰ διατηροῦμε ἀκμαῖο καὶ γενναῖο φρόνημα ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀκμαῖο καὶ δυνατὸ φρόνημα ὡς Ἕλληνες πολίτες. Γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ νὰ ἀνταποκρινόμεθα ὅπως πρέπει ὡς ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι σὲ αὐτὰ τὰ δύο μεγάλα ἐπιτεύγματα ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι σὲ ὅ, τί ἀφορᾶ τὴν πίστη καὶ τὸν Ἑλληνισμό μας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν προγόνων μας.

Ἐκεῖ θέλουμε νὰ μείνουμε ἐλεύθεροι, δυνατοί, ἀξιοπρεπεῖς, ἀποκατεστημένοι μετὰ τὴν περιπέτεια ποὺ ἔχουμε γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε ὅτι θὰ παραδώσουμε στὰ παιδιά μας ποὺ ἔρχονται τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν πίστη μας καὶ σὲ δόξα καὶ σὲ ἀξιοπρέπεια καὶ σὲ ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τῆς γιατί γιὰ αὐτὸ εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Νὰ ὑπηρετεῖ γνήσια καὶ σωστὰ καὶ μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ ἀνιδιοτέλεια τὶς μεγάλες ἀξίες τῆς ζωῆς ἐκ τῶν ὁποίων πρώτη εἶναι ἡ πίστη καὶ δεύτερη ἡ πατρίδα. Μὴν παύετε νὰ τὴν ἀγαπᾶτε νὰ τὴν προστατεύετε καὶ νὰ τὴν στηρίζετε γιατί εἶναι τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας ἐπὶ τῆς γής».

amen.gr