Ἑλληνίδες παίκτριες τοῦ χάντμπολ τιμωρήθηκαν γιατί ἀρνήθηκαν να ἀγωνιστοῦν μὲ σκοπιανῆ ὁμάδα ποὺ ἔφερε τον ἥλιο τῆς Βεργίνας!

Πολιτικὲς διαστάσεις πῆρε τὸ μὰτς χάντμπολ ἀνάμεσα στὴν Ἀρίωνα Πτολεμαΐδας καὶ τὴν Ζίτο Πρίλεπ ἀπὸ τὴ ΠΓΔΜ. Τὸ παιχνίδι ἐπρόκειτο νὰ διεξαχθεῖ σήμερα στὸ Λέχοβο Φλώρινας γιὰ τὸ Τσάλεντζ Κὰπ γυναικών, ἀλλὰ δὲν ἔγινε μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδας νὰ δεχτεῖ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ ἀστεριοῦ τῆς Βεργίνας ὡς λογότυπο στὴ φανέλα τῆς ὁμάδας ἀπὸ τὴν ΠΓΔΜ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ὁμοσπονδία χάντμπολ (ΟΧΕ) ποὺ ἐξέδωσε σχετικὴ ἀνακοίνωση:


Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χθεσινoβραδινῆς τεχνικῆς σύσκεψης, ἡ ὁμάδα Ζίτο Πρίλεπ τῆς ΠΓΔΜ παρουσίασε ἀγωνιστικὴ φανέλα στὴν ὁποία ἐμφανιζόταν τὸ ἀστέρι τῆς Βεργίνας ὡς τμῆμα τοῦ λογότυπου τοῦ ἐμπορικοῦ της χορηγοῦ.

*Στὴ συνέχεια τὸ σωματεῖο Ἀρίωνας Πτολεμαΐδας καὶ κατόπιν συνεννόησης μὲ τὴν ΟΧΕ κατέστησε σαφὲς στὸν Αὐστριακὸ παρατηρητὴ τοῦ ἀγώνα κ. Μπουρζιβαλ ὅτι ἐφόσον δὲν ἀλλάξουν οἱ φανέλες τηςομάδας τοῦ Πριλεπ δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ παιχνίδι. Ἡ ὁμάδα τῆς ΠΓΔΜ δὲν δέχτηκε νὰ ἀγωνιστεῖ μὲ διαφορετικὴ ἐμφάνιση. Ὡς ἐκ τούτου ὁ προγραμματισμένος ἀγώνας γιὰ σήμερα δὲν διεξήχθη, ἀφοῦ στὶς ὧρες ποὺ μεσολάβησαν δὲν προέκυψε κάποια νέα ἐξέλιξη.

Σημειώνεται ὅτι ἐδῶ καὶ τρεῖς ἑβδομάδες ἡ ΟΧΕ ἦταν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία, στὴν ὁποία εἶχε κάνει τὶς σχετικὲς ἐπισημάνσεις ἀναφορικὰ μὲ....

 τὸν ἐπικείμενο ἀγώνα ἐπικαλούμενη καὶ τὸ ἱστορικὸ μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Μέγα Ἀλέξανδρου Γιαννιτσῶν. Η ΟΧΕ κάλεσε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία νὰ πάρει σαφῆ θέση γιὰ τὸ θέμα καὶ νὰ ὑποχρεώσει τὴν ὁμάδα τῆς ΠΓΔΜ νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ τὴν φανέλα τῆς τὸ Ἑλληνικὸ ἐθνικὸ σύμβολο ἐνημερώνοντας γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ὅτι Ἑλληνικὲς ὁμάδες δὲν ἀγωνίζονται ἐφόσον δὲν τηροῦνται ὅλα ὅσα προβλέπονται ἀπὸ τὴν ἐνδιάμεση συμφωνία Ἑλλάδος-ΠΓΔΜ.

*Τρεῖς ἡμέρες πρὶν τὴν διεξαγωγὴ τοῦ ἀγώνα, ἡ EHF ἐνημέρωσε τὴν ΟΧΕ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ὑποχρεώσει τὴν ὁμάδα τοῦ Πριλεπ νὰ ἀλλάξει τὶς φανέλες τῆς διότι, δὲν ὑπάρχει  στὸν κανονισμὸ τῆς EHF σχετικὸ νομικὸ ἔρεισμα ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ διαφορὰ εἶναι πολιτικὴ καὶ ὄχι ἀθλητική.

Τὸ παιχνίδι κατοχυρώθηκε ὑπὲρ τῆς Πρίλεπ καὶ ἡ ἑλληνικὴ ὁμάδα ἀναμένεται νὰ τιμωρηθεῖ μὲ 10.000 εὐρὼ πρόστιμο καὶ δύο χρόνια ἀποκλεισμὸ ἀπὸ κάθε διοργάνωση.
enet.gr