ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ - ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ videohttp://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/02/video_678.html