ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ... ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του έτους και πρώτος μήνας του Φθινοπώρου.Περιλαμβάνει 30 ημέρες.Ο Σεπτέμβριος ήταν ο έβδομος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, με πρώτο τον Μάρτιο, εξ ου και η ονομασία του. (Σεπτεμ= επτα).
Όταν το 450 π.Χ. πρώτος μήνας του έτους ορίστηκε ο Ιανουάριος ο Σεπτέμβριος έγινε ο ένατος χωρίς όμως να αλλάξει το όνομά του.

Στην Βυζαντινή περίοδο ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας του επισήμου ημερολογιακού έτους,όπου την 1η Σεπτεμβρίου ήταν και είναι η Αρχή της Ινδικτου(ονομασία που προήλθε από τους Ρωμαίους και σχετίζεται με την συλλογή ειδικών φόρων( Indictio).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου την Αρχη της Ινδικτου δηλ.την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους.


http://1myblog.pblogs.gr