Τὸ νὰ μὴν μπορεῖς νὰ πιστέψεις εἶναι ἕνα εἶδος ἀναπηρίας.


http://trelogiannis.blogspot.com/