Ἕνας Πόντιος... Κολοκοτρώνης

Πόντιος Κολοκοτρώνης χαρακτηρίζεται καὶ ὁ 25χρονος Κοτζὰ Ἀναστᾶς (Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος), ὁ ὁποῖος κατόρθωσε ὕστερα ἀπὸ σκληρὲς μάχες 95 ἡμερῶν τὸ φθινόπωρο τοῦ 1921 νὰ ἐξοντώσει 700 Τούρκους στρατιῶτες, ἀποκρούοντας τὶς λυσσασμένες ἐπιθέσεις τοῦ Τούρκου στρατηγοῦ Λιβὰ πασᾶ, ποὺ ἦταν ἐπικεφαλῆς μίας μεραρχίας τακτικοῦ στρατοῦ, σὲ μέτωπο ἐκτάσεως 28 χιλιομέτρων ἐπάνω στὸ βουνὸ Top Tsam, μὲ ἀπώλειες 18 μόνο ἀντάρτες νεκρούς.
Πρὸς τὰ τέλη τοῦ 1921 καὶ ἀρχὲς τοῦ 1922 (22-2-22) τὸ χωριὸ Δαζλὴ θὰ γίνει ἐπίκεντρο τρομερῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν ἀνταρτῶν καὶ τοῦ τακτικοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ στρατηγοῦ Τζεμὰλ Τζεβήτ, ὁ ὁποῖος, μὲ 16.000 ἄνδρες, ὁρκίστηκε νὰ ἐξαφανίσει τοὺς ἀντάρτες. Ἔπειτα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες συγκρούσεις, ποὺ κράτησαν ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 1922, οἱ Τοῦρκοι ὑποχώρησαν πρὸς τὴν Ἐρπαά, ἀφοῦ στὸ πεδίο τῆς μάχης ἔπεσε νεκρὸς καὶ ὁ ἴδιος ὁ στρατηγὸς Τζεμὰλ Τσεβήτ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σταλεῖ ἀπὸ τὸν Μουσταφὰ Κεμὰλ καὶ πάλι ὁ ἴδιος ὁ Λιβὰ πασὰς ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν. Ὅμως παρὰ τὶς συντονισμένες προσπάθειες τοῦ Λιβὰ πασᾶ νὰ περικυκλώσει τοὺς ἀντάρτες, δὲν τὰ...κατάφερε, διότι οἱ ἀντάρτες, μὲ συνδυασμένες ἐνέδρες, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Κοτζᾶ Ἀναστᾶς καὶ τοῦ Ἰστὺλ ἀγά, ὄχι μόνο ξέφευγαν, ἀλλὰ καὶ ἀποδεκάτιζαν τὶς δυνάμεις του.

Ἀχιλ. Ἀνθεμίδη, «Τὰ ἀπελευθερωτικὰ στρατεύματα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ 1912-24».


ΠΗΓΗ: “ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡ. ΔΟΡΟΥΚΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀπό:Ι.Μ.Παντοκράτορος