Δύναμη Αμέσου Επεμβάσεως 88 ΣΔΙ - Εκπαίδευση στη Διάβαση Ποταμού από Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού της ΧΙΙης Μ/Κ ΜΠ

Την 19 και 20 Ιουλίου 2010, προσωπικό της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ) στη Λήμνο διεξήγαγε εκπαίδευση στη εκτέλεση ενεργειών και διαδικασιών ως Δύναμη Αμέσου Επεμβάσεως (ΔΑΕ) του νησιού. Συγκεκριμένα το προσωπικό ασκήθηκε στην ενεργοποίηση (χρόνος απόκρισης) της ΔΑΕ και στην αντιμετώπιση εικονικής απειλής που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στη Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού


ΔΕΣ: http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=54560&cat_id=14Από 12 έως 16 Ιουλίου 2010, το προσωπικό Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού εκπαιδεύτηκε στις διαδικασίες διάβασης ποταμού. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση του προσωπικού και η δοκιμή των μέσων στις επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίας γραμμής καθώς και η εξάσκηση στην εκτέλεση τακτικών κινήσεων και ελιγμών στο υπόψη περιβάλλον. Τα τμήματα εξασκήθηκαν τόσο στην εκτέλεση ταχείας διάβασης όσο και στην διεξαγωγή οργανωμένης διάβασης.

ΔΕΣ: http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=54559&cat_id=14