ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ...Το Σωματείο « 251 Τ.Π» και ο «Παγκύπριος Σύνδεσμος Ελλήνων Αιχμαλώτων» καλούν όλους τους έφεδρους στρατιώτες του Ιστορικού Τάγματος 251 που πρώτο αντιμετώπισε την εισβολή καθώς και τους Αιχμαλώτους του 1974 όπως την 20 Ιουλίου 2010 προσέλθουν μαζικά στις Τράπεζες Αίματος για Εθελοντική Αιμοδοσία στην Μνήμη των Ηρωικών Πεσόντων και Αγνοουμένων και Βασανισθέντων στις τουρκικές φυλακές το 1974.