Επίθεση στην Τρόικα από αναλυτές του STRATFOR!

Print Friendly Print Get a PDF version of this webpage PDF
Το αδιέξοδο των περικοπών που επιβάλλονται στην Ελλάδα φαίνεται να συνειδητοποιείται από όλο και περισσότερους αναλυτές με σημαντική επιρροή διεθνώς.
Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των αναλυτών της εταιρία γεωστρατηγικών εκτιμήσεων Strategic Forecasting (STRATFOR) οι οποίοι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του διεθνούς παράγοντα για την πολιτικοοικονομική «συνταγή» που προωθούν στην Ελλάδα.
Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι πολιτικές που οδήγησαν για παράδειγμα σε ευημερία τη Γερμανία, δεν σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα με επιτυχία, ακόμη και λόγω γεωγραφικών παραγόντων. Τα ίδια υποστηρίζουν ότι ισχύουν για το σύνολο του Νότου της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπου όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν μπορεί να επιτευχθεί μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να δίνει έμφαση στην καθήλωση του πληθωρισμού.
Η γεωγραφική διαμόρφωση της Γερμανίας, η οιποία διαθέτει ποτάμια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας στο σύνολο της χώρας, ενώ πρόκειται για χώρα για μια ενιαία χερσαία μάζα χωρίς σοβαρά εμπόδια (π.χ. βουνά), διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα την ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της χώρας.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η γεωγραφική διαμόρφωση της Ελλάδας με κύριο χαρακτηριστικό την κατάτμηση του εδάφους (νησιωτικά συμπλέγματα) και αρκετά βουνά, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόλεων με ικανό πληθυσμό, δεν διευκολύνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.
Οι αναλυτές αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν μπορεί να δουλέψει η ίδια μονεταριστική και φορολογική πολιτική, ενώ και οι ανάγκες δημοσίων δαπανών και επενδύσεων δεν είναι οι ίδιες.
Η άποψη που διατυπώνουν καταλήγει με το συμπέρασμα ότι μπορεί η Γερμανία να διαθέτει το ειδικό βάρος να επιβάλλει τις πολιτικές που θεωρεί σωστές βασιζόμενη στη δική της εμπειρία, ωστόσο, με τον τρόπο αυτό καταδικάζουν την Ελλάδα σε υπανάπτυξη και προφανώς ζημιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

πηγή