ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
"Πρέπει να υπάρχει μέσα μας αυτό το θείο πύρ, το όποιο ήλθεν ο Ιησούς μας και άναψε και επιθυμούσε διακαώς να το έβλεπε αυτομάτως να ανάβει από την ώρα πού το κήρυττε. Αυτό είναι εκείνο το όποιο μας λείπει και «πάση σπουδή» πρέπει να το βάλωμε σε ενέργεια - ο θείος ζήλος, τον όποιο γεννάει ο φόβος του Θεού."