Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ ΔΙΗΓΕIΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓIA ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1453.