Τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς ποὺ ἄλλαξε ὅλη του τὴν ζωὴ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝἹερὰ Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότης
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2004 βγῆκε ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης ἕνας μουσουλμάνος Σαουδάραβας καὶ διηγήθη τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς ποὺ ἔζησε καὶ ποὺ ἄλλαξε ὅλη του τὴ ζωή. Πρὶν τρία χρόνια παντρεύτηκε μία κοπέλα πλούσια μουσουλμάνα ἀλλὰ στείρα. Προσπάθησαν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν νὰ ἀποκτήσουν παιδιὰ καὶ πῆγαν σὲ πολλοὺς γιατροὺς ἀλλὰ τίποτα. Οἱ γονεῖς τοῦ τὸν προέτρεπαν νὰ παντρευτεῖ καὶ δεύτερη γυναίκα καὶ νὰ κρατήσει καὶ τὴν πρώτη ἀφοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν μέχρι καὶ τέσσερις γυναῖκες.
Ἐκεῖνος κουρασμένος καὶ στεναχωρημένος πῆρε τὴν σύζυγό του νὰ πᾶνε ταξίδι ἀναψυχῆς στὴ γειτονική μας ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ Συρία γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν καὶ νὰ ξεχάσουν λίγο. Στὴ Συρία ἐνοικίασε λιμουζίνα μὲ ὁδηγὸ ξεναγὸ γιὰ νὰ τοὺς πάει σὲ ὅλα τὰ κοσμικὰ ἀξιοθέατά της Συρίας. Ὁ ὁδηγὸς πρόσεξε στὸ ζευγάρι ποὺ ξεναγοῦσε πόνο καὶ θλίψη. Τοὺς ρώτησε ἂν ἔχουν τίποτα καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀνοίχτηκαν λέγοντάς του γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἀτεκνίας τους. Ὁ μουσουλμάνος ὁδηγὸς τουε μίλησε γιὰ τὸ Μοναστήρι τῆς...
Παναγίας Σεϊδανάγιας ὅπου πολλὰ ἄτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν.Ἐκεῖ λοιπόν, ὅπως καὶ στὴν ὁμώνυμη μονὴ τοῦ Ἰσραὴλ κοντὰ στὸ Πατριαρχεῖο, τοὺς δίνουν ἀπὸ τὸ φυτίλι τοῦ καντηλιοῦ τῆς θαυματουργῆς αὐτῆς εἰκόνας καὶ τὸ τρῶνε καὶ τότε ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ τοὺς δίνει τὸ ποθούμενο κατὰ τὴν προαίρεση καὶ πίστη τους.
Ἐγὼ προσωπικὰ εἶδα στὴν Μονὴ ἀρχεῖο μὲ τὰ ὀνόματα ὅλων αὐτῶν ποὺ εὐεργέτησε ἡ Παναγία μας. Γιὰ νὰ συνεχίσω τὴν διήγηση, ὁ Σαουδάραβας καὶ ἡ γυναίκα τοῦ λένε στὸν ξεναγὸ¨"Πήγαινέ μας ἐκεῖ στὴν Σεϊδανάγια <<τὴ Δέσποινα τῶν
Χριστιανῶν>>κι ἂν γίνει τὸ ποθούμενο καὶ ἀποκτήσουμε παιδὶ θὰ προσφέρω σὲ σένα $20.000 καὶ $80.000 γιὰ τὸ μοναστήρι. Ἀφοῦ πῆγαν στὴν μονὴ καὶ ἔκαναν ὅτι ἔπρεπε, γυρίζοντας στὸ Ἰσραὴλ ἡ γυναίκα βρέθηκε ἔγγυος καὶ μετὰ ἀπὸ μῆνες γέννησε ἕνα πανέμορφο ἀγοράκι. Θαῦμα τῆς Παναγίας μας. Μὲ τὸ ποὺ γέννησε ἡ σύζυγός του, ὁ Σαουδάραβας ἤθελε νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα του καὶ τηλεφώνησε λοιπὸν στὸν ὁδηγὸ νὰ τὸ παραλάβει ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Δαμασκοῦ. Ὁ ὁδηγὸς πανοῦργος εἰδοποίησε καὶ ἄλλους 2 φίλους του γιὰ νὰ πᾶνε στὸ ἀεροδρόμιο μαζὶ καὶ νὰ παραλάβουν τὸν πλούσιο καὶ κατόπιν νὰ τὸν σκοτώσουν. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ λάμβαναν ὅλο τὸ ποσὸ καὶ θὰ τὸ μοιράζονταν στὰ τρία. Πράγματι, τὸν παρέλαβαν ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο. Καθοδὸν ὁ ἄμοιρος δίχως νὰ γνωρίζει τί θὰ γινόταν ἀπὸ τὴν χαρά του θὰ ἔδινε στοὺς φίλους του ὁδηγοῦ ἀπὸ $10.000.Ἀντὶ ὅμως αὐτοὶ νὰ τὸν πάνε στὴ μονή, τὸν ὁδήγησαν στὴν ἐρημιὰ καὶ τὸν ἔσφαξαν, πρῶτα κόβοντας τοῦ τὸ κεφάλι καὶ ἔπειτα τὰ ὑπόλοιπα μέρη τοῦ σώματός του σὲ κομμάτια.Τυφλωμένοι ὅμως ἀπὸ τὸ πάθος τους ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐγκληματική τους ἐνέργεια τὸν ἔβαλαν στὸ πὸρτ μπαγκαζ τοῦ αὐτοκινήτου καὶ πῆραν μαζί τους τὰ χρήματα, τὸ ρολόϊ καὶ ὅτι εἶχε καὶ ξεκίνησαν γιὰ ἄλλο ἐρημικὸ μέρος. Στὸν ἐθνικὸ ὅμως δρόμο, χάλασε τὸ ἁμάξι τους καὶ στάθηκαν νὰ δοῦν τί συνέβαινε. Κάποιος περαστικός τους εἶδε καὶ ἔσπευσε νὰ βοηθήσει ὅμως αὐτοὶ ἀρνήθηκαν γιὰ νὰ μὴν γίνουν ἀντιληπτοί.Ὁ περαστικὸς ὅμως ὁδηγὸς εἶδε νὰ στάζει αἷμα ἀπὸ τὸ πὸρτ μπαγκὰζ τοῦ αὐτοκινήτου καὶ εἰδοποίησε τὴν ἀστυνομία. Μετὰ ἀπὸ κάμποση ὥρα, φτάνοντας ἡ ἀστυνομία καὶ βλέποντας τὸ αἷμα νὰ στάζει ἀπὸ τὸ πὸρτ μπαγκαζ ἀνοίχτηκε τὸ πὸρτ μπαγκὰζ καὶ τί νὰ δοῦν? Ὁ Σαουδάραβας σηκώθηκε καὶ βγῆκε ἔξω ὁλοζώντανος μὲ αἵματα βέβαια καὶ τοὺς εἶπε: << ἡ Παναγία τελείωσε καὶ τὶς τελευταῖες ραφὲς τοῦ λαιμοῦ μου, ἐδῶ μπροστά, δείχνοντας τὸ καρύδι τοῦ λαιμοῦ του, ἀφοῦ μου ἕραψε ὅλο μου τὸ σῶμα πρῶτα>>.

Ὁ κακοποιὸς ἐγκληματίας ταξιτζὴς καὶ οἱ συνεργοί του, τρελάθηκαν καὶ μὲ χειροπαῖδες τοὺς ὁδήγησαν στὶς ψυχιατρικὲς φυλακές. Φώναζαν σὰν δαιμονισμένοι <<...ἐμεῖς σὲ σκοτώσαμε, σὲ κομματιάσαμε, σοὺ κόψαμε τὸ κεφάλι πῶς ζεῖς? Ὁ Σαουδάραβας πῆρε πιστοποίηση τοῦ λαμπροῦ θαύματος ἀφοῦ πέρασε ἀπὸ ἰατροδικάστες, ἐμπειρογνώμονες. Τὰ ράμματα ἦταν φανερὰ καὶ φαινόταν φρεσκοσυναρμολογημένος. Διεκύρρυτε δὲ καὶ ὁμολογοῦσε ὅτι ἡ Παναγιά μας τὸν ἕραψε καὶ τὸν ἀνέστησε δυνάμει τοῦ Υἱοῦ της". Κατόπιν ὁ ἰαθεῖς τηλεφώνησε σὲ ὅλους τους δικούς του καὶ ἦλθαν στὴ Συρία. Πῆγαν στὸ μοναστήρι καὶ ἐκπλήρωσαν τὸ τάμα τους μὲ τὸ παραπάνω ἀφοῦ ὁ Σαουδάραβας ἀντὶ νὰ προσφέρει τὸ ἀρχικὸ ποσὸ τῶν $80.000 ποὺ χὲ τάξει ἔδωσε 800.000 δολάρια. Ὁ ἴδιος ἀφηγεῖται τὸ γεγονὸς μὲ συγκίνηση καὶ πλέον εἶναι ὀρθόδοξος Χριστιανός. Τὸ θαῦμα αὐτὸ συγκλόνισε τὸν ἀραβικὸ κόσμο. Ὅμως τὰ θαύματα τῆς Παναγιᾶς Σεϊδανάγιας εἶναι ἀμέτρητα. Ἡ χάρη της νὰ μᾶς συνοδεύει στοὺς χαλεποὺς αὐτοὺς καιρούς. Ἀπὸ Σοφία Κιόρογλου.
Το είδαμε στο : http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/